GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Ra-Lây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Email:  c2panang.dakrong.quangtri@moet.edu.vn

Điện thoại: 0942080225

 

1. Mô hình hoạt động: 

Trường PTDTBT THCS Pa Nang thuộc xã Ba Nang - là một xã biên giới, thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nhất của huyện Đakrông. Địa hình đồi núi, bị chia cắt thành nhiều khu vực do có hệ thống sông suối dày đặc, địa bàn dàn trãi trên diện rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Toàn xã có 06 thôn bản, 560 hộ gia đình, dân số 3241 người. Tổng diện tích 960 ha, có vị trí tiếp giáp với xã Tà Long, Đakrông, Húc và nước bạn Lào. Có 3 thôn ở gần trung tâm xã, 6 thôn còn lại cách trên 7km (trong đó có 3 thôn cách trên 15km). 100% người dân là người dân tộc Vân kiều, điều kiện kinh tế khó khăn, chủ yếu tự cung tự cấp, thu nhập bình quân đầu người rất thấp, tỉ lệ hộ nghèo chiếm trên 70%, giao thông liên lạc còn hạn chế. Trình độ dân trí còn thấp, phong tục tập quán còn nặng nề, ý thức của nhiều người dân còn trong chờ, ỷ lại.

Trường PTDTBT THCS Pa Nang được thành lập ngày 17/4/2008 trên cơ sở chuyển đổi từ trường THCS Pa Nang. Trong nhiều năm qua đã được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Pa Nang và Phòng GD&ĐT Đakrông, UBND Huyện Đakrông, cùng với sự chăm lo cho giáo dục của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của đông đảo phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục.

2. Đội ngũ giáo viên: 

- Tổng số CB,GV,NV toàn trường: 30 người (Gồm: 02 cán bộ quản lý, 01 TPT Đội, 22 giáo viên và 05 nhân viên). Trong đó: Biên chế: 27 người (CBQL: 02, TPT Đội: 01, GV: 20, NV: 04). Hợp đồng: 03 người (GV: 02, NV: 01)

- Trình độ đào tạo

+ Đối với CBQL: Đạt chuẩn và trên chuẩn: 02 người đạt tỷ lệ 7,14%, trong đó đạt trên chuẩn 02 người đạt tỷ lệ 100%.

+ Đối với giáo viên: Đạt chuẩn và trên chuẩn: 23 người đạt tỷ lệ 100%, trong đó đạt trên chuẩn 20 người đạt tỷ lệ 87%; chưa đạt chuẩn 0 người chiếm tỷ lệ 0%.

3. Mục tiêu đào tạo: 

Năm học 2019-2020, Trường PTDTBT THCS Pa Nang tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong các năm học trước, đồng thời tập trung trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết để thực hiện tốt các mục tiêu sau: 

- Thực hiện chủ đề năm học 2019-2020 của Giáo dục Quảng Trị “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém; tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; quan tâm đúng mức đến chất lượng mũi nhọn, có kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm cải thiện chất lượng học sinh giỏi trong những kỳ thi học sinh giỏi các cấp; Làm tốt công tác huy động, duy trì số lượng, nâng cao tỉ lệ chuyên cần và giảm tỉ lệ học sinh bỏ học;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lí giáo dục, khuyến khích giáo viên tự học tự nghiên cứu thông qua các phần mềm online. Nghiên cứu và sử dụng các phần mềm phù hợp với điều kiện của đơn vị. Nâng cao kỹ năng và ý thức ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng mạng xã hội đúng cách trong giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Tăng cường công tác giáo dục dân tộc, tiếp tục phát triển mô hình trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS, tổ chức nấu ăn tập trung đảm bảo dinh dưỡng  và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em học sinh bán trú.

4. Phương châm giáo dục: 

- Công tác huy động vào lớp 6 đạt tỉ lệ trên 99%, duy trì số lượng đến cuối năm học

- Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, quan tâm đến chất lượng mũi nhọn

- Duy trì và củng cố vững chắc phổ cập giáo dục THCS.

- Đẩy mạnh công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Thực hiện kế hoạch, lộ trình trường đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2025

- Xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn, thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc

- Đẩy mạnh công tác công tác kiểm tra nội bộ trường học

- Phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn thể CBGVNV

- Tăng cường công tác quản lí học sinh bán trú, vệ sinh ATTP.

5. Phương thức hoạt động của trường: 

a) Nhà trường:

- Tổ chức phổ biến kế hoạch đến từng CB,GV,NV và học sinh, phụ huynh toàn trường. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Phân công ban giám hiệu theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận, từng cá nhân. Giao chỉ tiêu phấn đấu đến từng cá nhân, tổ chuyên môn..

b) Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

- Chi bộ sinh hoạt thường kì vào cuối tháng, có kế hoạch theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. Phân công trách nhiệm cho từng Đảng viên phụ trách các đầu việc quan trọng trong năm học.

- Công Đoàn: Kết hợp với nhà trường để xây dựng kế hoạch chỉ đạo kiểm tra các hoạt động khác. Vận động cán bộ giáo viên an tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chi Đoàn: Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong BCH chi Đoàn trường, cùng với công Đoàn lên kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu với chi Đoàn bạn, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn 20/10, 22/12, 09/1 26/3, 19/5…

- Liên Đội: Thường xuyên củng cố, tạo cho các em thực hiện tốt kĩ cương học đường, tham gia các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm mà Liên Đội đề ra, thực hiện tốt các chương trình ngoại khoá, gắn công tác đội với công tác chủ nhiệm, kiện toàn bộ máy Liên Đội ngay từ đầu năm học.

c) Các tổ chuyên môn, văn phòng:

- Tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn để cán bộ, giáo viên tổ mình phụ trách nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch. Giao chỉ tiêu phấn đấu đến từng giáo viên trong tổ.

- Văn phòng nhà trường thực hiện các chế độ báo cáo kịp thời đầy đủ, cập nhật, lưu trữ các công văn đi đến khoa học, kịp thời.

d) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

Cán bộ quản lý: Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên nội dung trong kế hoạch; tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch.

Ban giám hiệu Trường PTDTBT THCS Pa Nang