Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 431
Năm 2020 : 3.153
 • Phan Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914731234
 • Lê Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942080225
  • Email:
   thanhtungthcspanang@gmail.com
 • Nguyễn Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư chi bộ - P. Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915055523
  • Email:
   nguyenhuyhoang.thcs@quangtri.gov.vn
 • Trần Khương Phú Triệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TPT Đội, BT chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0 915011452
  • Email:
   trieutran7487@gmail.com
 • Hồ Thị Kim Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913555935
  • Email:
   bienlang17@gmail.com
 • Lưu Thị Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0945333101
  • Email:
   luungocduyen.ks@gmail.com
 • Hồ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01238380435
  • Email:
   hoanhtuan.panang@gmail.com
 • Phạm Thị Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942332919
  • Email:
   hoaithuong4988@gmail.com
 • Trương Quốc Tưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm
  • Điện thoại:
   0837999552
  • Email:
   truongquoctuong.thcs@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0946806456
  • Email:
   nguyenthuyhang.thcs@quangtri.gov.vn
 • Hồ Quốc Do
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0869007347
  • Email:
   hoquocdotamen@gmail.com
 • Trần Đại Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912841444
  • Email:
   quanpanang@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới