Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 431
Năm 2020 : 3.153
 • Phan Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914731234
 • Trần Khương Phú Triệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TPT Đội, BT chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0 915011452
  • Email:
   trieutran7487@gmail.com
 • Hồ Quốc Do
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0869007347
  • Email:
   hoquocdotamen@gmail.com
 • Trần Đại Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912841444
  • Email:
   quanpanang@gmail.com
 • Lê Duy Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914773123
  • Email:
   leduyvutd@gmail.com
 • Nguyễn Thị My My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01294182298
  • Email:
   sumothuong88@gmail.com
 • Ai Nghiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01657859798
  • Email:
   ainghiep75@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới