Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 431
Năm 2020 : 3.153
 • Nguyễn Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư chi bộ - P. Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915055523
  • Email:
   nguyenhuyhoang.thcs@quangtri.gov.vn
 • Hồ Thị Kim Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913555935
  • Email:
   bienlang17@gmail.com
 • Lưu Thị Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0945333101
  • Email:
   luungocduyen.ks@gmail.com
 • Hồ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01238380435
  • Email:
   hoanhtuan.panang@gmail.com
 • Phạm Thị Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942332919
  • Email:
   hoaithuong4988@gmail.com
 • Hồ Ngọc Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên-Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944139905
  • Email:
   VUONGDAKRONG@gmail.com
 • Hồ Thị Dưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915919315
  • Email:
   dungpndakrong@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới