Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Pa Nang

Tà Rẹc, Ba Nang, Đakrông, Quảng Trị
0942 080 225
qti-dakrong-ptdtbtthcspanang@edu.viettel.vn